Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych to jedna z najstarszych firm geodezyjnych działających na rynku polskim. Jej korzenie wywodzą się z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Katowicach, w którym to działało jako Zakład Terenowy w Częstochowie. W 1991 r. nastąpiło jej odłączenie od OPGK, sprywatyzowanie i przekształcenie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rolex Replica Watches

W tej chwili PUG Częstochowa Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się szeroko pojmowaną geodezją. Działamy na obszarze całego kraju. Naszymi głównymi klientami są: jednostki administracji rządowej i samorządowej, firmy budowlane i budownictwa drogowego, korporacje, a także osoby prywatne. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000. Posiadamy również Pracownię Terenową w Myszkowie (www.pgu-myszkow.indexfirm.pl) stanowiącą filię Geodezji w Częstochowie.
Spółka jest aktywnym członkiem:


Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS 0000146371.

Rolex Replica

NIP    573 - 030 - 18 - 86   
 REGON   150039572
Nr konta bankowego
Bank BOŚ S.A.
 Odział Częstochowa 

 

 52 1540 1014 2001 7304 1146 0001